Dokumenty do pobrania

Poniżej komplet dokumentów niezbędny do przyjęcia do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich w charakterze uczestnika/uczestniczki zajęć terapeutycznych. Wniosek o skierowanie, prośbę o przyjęcie oraz wypełnione przez lekarzy zaświadczenia należy złożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Ośrodku Pomocy Społecznej.