O nas

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich  jest przeznaczony i odpowiednio dostosowany dla 30 osób z niepełnosprawnością. Zadaniem Domu jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psycicznych, które wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Podczas pobytu w placówce uczestnicy mogą skorzystać z proponowanych form terapii zajęciowej w poszczególnych pracowniach:

 

– rehabilitacyjnej
– społecznej
– kulinarnej
– gospodarstwa domowego
– arteterapii
– muzykoterapii
– biblioterapii

– komputerowej

 

Ponadto prowadzone są :

-zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem 

-trening budżetowy

-trening higieniczny

-trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów

-trening umiejętności spędzania czasu wolnego 

-zajęcia socjoterapeutyczne.

 

Każdemu z uczestników  zapewniany jest gorący posiłek w formie obiadu. Winda, podjazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu oraz specjalnie zaprojektowane na potrzeby uczestników łazienki i toalety ułatwiają codzienne funkcjonowanie w placówce. Głównym celem domu jest zapewnienie oparcia społecznego             w środowisku lokalnym, pozwalającego na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, poprawę funkcjonowania społecznego zmierzającą do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem.

 

Powiązana kategoria aktualności