Misja


 MISJA POWIATOWEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W KĄTACH WROCŁAWSKICH


  Naszą misją jest wsparcie i dzielenie się radością z możliwości tworzenia społeczności, która w atmosferze         zrozumienia i wzajemnego szacunku podnosi poziom swojej samodzielności.


    Działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich ukierunkowana jest   na osiągnięcie przez podopiecznych zwiększonej szansy integracji, rehabilitacji społecznej oraz uniknięcia   izolacji poprzez lokalną aktywizację w środowisku osób zdrowych.

   Głównym celem Domu jest wsparcie i pomoc w kształtowaniu umiejętności samodzielnego funkcjonowania   osobom niepełnosprawnym, które umożliwią im podejmowanie ról społecznych oraz zaspakajanie             podstawowych   potrzeb życiowych.

   Zadania ukierunkowane na osiągnięcie celu będą realizowane poprzez zajęcia grupowe i indywidualne także w   formie treningów, dostosowane do możliwości poszczególnych uczestników.

  Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy jako jednostka dziennego pobytu ma za zadanie poprawę   funkcjonowania podopiecznych za pomocą działania terapeutycznego zaplanowanego przez zespół wspierająco-   aktywizujący  z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji przy jednoczesnym zachowaniu prawa do     wolności, godności, suwerenności i samodzielności podopiecznych.  


Przewiń do góry
Skip to content