Zajęcia reedukacyjne na Uniwesytecie Przyrodniczym we Wrocławiu 29.02.2024 r.