Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia
wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze
decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji
publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji
rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.

Przewiń do góry
Skip to content